Archive for 14 prosinca, 2011

14. prosinca 2011

Porez na imovinu nije suprotan privatnom vlasništvu

autora/ice cronomy

Puno toga je dobro rečeno u poruci Nenada Bacha novoj Vladi i Milanoviću. Jedino što nije je sljedeće:

Na primjer, porez na nekretnine povratak je u feudalno društvo, i to je dugotrajan put u smrt nacije jer time prestaje privatno vlasništvo – kaže Bach.

Au contraire.

Poreza na nekretnine – stambenu imovinu zemljište recimo – ne ugrožava privatno vlasništvo. Svaki argument u suprotnom bio bi prilično nategnut i vjerojatno ustanovljen na nekakvim ideološkim pretpostavkama bez baze u realnosti.
Realnost je da sve zemlje OECDa u određenoj mjeri koriste porez na imovinu, nekretnine. Istina je da teret takvog poreza pada na trenutnog vlasnika imovine, ali privatno vlasništvo nije nigdje time umanjeno. Da je, opozicija tim porezima bila bi vrlo jaka i malo bi ih koja zemlja implementirala, zar ne? Ali primjerice UK i SAD, iznenađujuće, oporezuju imovinu više od jedne Francuske ili Njemačke. Porez na imovinu kao komponenta ukupnih poreznih prihoda je činila oko 11% u UK i SAD, nasuprot Njemačkoj (2.7%) i Franckuskoj (5.4%). Prihod od porezna na imovinu u UK iznosi oko 4% BDP, najviše od svih OECD zemalja.

Rasprava o porezu na ‘nekretnine’ bila bi puno bolja kad bi je prvo formurlirali korektno. Drugim riječima, to znači rasprava o svrsi oporezivanja imovine (nekretnine) i bazi koju želimo oporezivati. Kao benefit poreza na imovinu klasični argument je da je to porez primjeren lokalnim jedinicama zbog “nepkretnosti” imovine i jer su prihod usmjereni na proviziju lokalnih usluga, primjerice obrazovanja. Uz to, takav ‘lokalni porez za lokalnu uslugu’ ne zadire u produktivnost nacionalne ekonomije. Ukoliko porez odlazi u Zagrebačku kesu, gubi se
na tim benefitima. Rasprava o tome bi sigurno povukla i raspravu o zadaći i odgovornosti lokalne i nacionalne vlasti (fiskalnog federalizma) o, recimo opet, proviziji srednješkolskog obrazovanja.

Porez na nekretninu može biti porez na osobnu potrošnju (konzumaciju) ili porez na kapitalni prihod. Ideje nove vlast sa Linićevim idejama o bogatašima sa 10 stanova koje treba oporezivati jer žive u samo jednom zvuči kao ovo drugo. Iako, sve je to još vrlo nejasno. Primjerice, da li će kao vrijednosnu bazu uzeti zemljište ili nekretninu na zemlji? Ovo prvo je poželjnije, ali ostavimo to budućoj Vladi da sazna.

Ovo svakako nije napad na Bacha, kojeg sam imao priliku upoznati (iako se on mene ne sjeća) i koji je ‘kul’ tip. Ipak, problem je da se takvim i sličnim “alarmantnim” argumentima, koji se mogu čuti po hrvatskoj javnoj sceni, može zagušiti pravilna rasprava i na kraju dizajnirati porez kojemu je svrha sve osim onoga za što bi stvarno trebao poslužiti.

%d blogeri kao ovaj: